16 dana aktivizma – nasilje u sjeni pandemije

Kampanja 16 dana aktivizma se koristi kao platforma i kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja godišnja je međunarodna kampanja koja započinje 25. 11. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10.11. do Međunarodnog dana ljudskih prava. Pokrenule su je […]