O nama

Udruženje GENDER Brčko osnovano je sa ciljem da unaprijedi položaj žena, posebno mladih žena i žena koje žive u ruralnim područjima.GENDER radi na poboljšanju učešća žena u organima vlasti, kreiranju politika i afirmaciji uloga žena u borbi protiv nasilja.

GENDER, takođe, radi na promociji profesionalnog napretka žena i podizanju vidljivosti žena u našem društvu.

Naša vizija dati doprinos demokratskom društvu kroz borbu za rodnu ravnopravnost i zagovaranje  protiv svih oblika nasilja u društvu.

Naša misija

GENDER je osnovan radi promovisanja i zaštite ljudskih prava sa fokusom na promociju rodne ravnopravnosti i osiguravanje jednakih mogućnosti za sve rodove u svim sferama društvenog života.

Ciljevi su nam

  • Stvaranje društva ravnopravnosti, unapredjenje položaja žena, posebno mladih žena i žena koje žive u ruralnim područjima, postizanjem njihovog paritetnog učešća u organima vlasti, kreiranja politika na svim nivoima vlasti, u skladu sa modernim principa i praksama.
  • Promovisanje profesionalnog napretka žena kroz sve faze njihove karijere, od potencijala kroz mentorstvo, edukaciju i umrežavanje do liderstva.
  • Promovisanje održivog puta profesionalne karijere za sve žene kroz širenje informacija o inovativnim najboljim praksama.
  • Podizanje obima vidljivosti žena povećanjem njihovog prisustva u medijima, političkom  i javnom životu.
  • Saradnja i povezivanje sa partnerskim udruženjima u zemlji i inostranstvu.
  • Saradnja sa lokalnom administracijom, privrednim subjektima, poslovnim organizacijama, obrazovnim institucijama i uređenje međusobnih partnerskih odnosa.
  • Organizovanje konferencija, okruglih stolova i predavanja uz učešće institucija, privrednih subjekata, banaka, nevladinih organizacija, udruženja, međunarodnih organizacija i predstavnika fondova i diplomatskih misija u Bosni i Hercegovini.
  • Promovisanje i afirmacija uloga žena u borbi protiv nasilja

Udruženje GENDER radi volonterski zagovarajući važno učešće svakog građana i građanke za bolje društvo.