Obrazovanjem mladih žena do jačeg društva

Projekat „Obrazovanjem mladih žena do jačeg društva“ finansirala je Vlada Brčko distrikta BiH. Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva koje se bave pitanjima zaštite prava žena na području Brčko distrikta BiH kroz edukaciju mladih žena sa svih područja Distrikta. BiH je 2013. godine postala 6. zemlja članica Vijeća Evrope (VE) koja je ratifikovala […]

Zakon za svaku ženu, bez nasilja!

Projekat „Zakon za svaku ženu, bez nasilja!“ finansirala je Ambasada Kraljevine Norveške u BiH. Cilj projekta je bio stvoriti preduslove za efikasniju institucionalnu i stvarnu zaštitu žrtava nasilja kroz primjenu međunarodnih i domaćih rodnozasnovanih standarda. Projektom smo planirali uticati na uspostavljanju efikasnog zakonodavnog okvira i jačanju profesionalih kapaciteta profesionalaca u institucijama vlasti koje djeluju na […]

Nasilje i ljubav ne idu zajedno!

Projektu „Nasilje i ljubav ne idu zajedno!“ je prethodio projekat „Zakon za svaku ženu, bez nasilja!“, što znači da su se oba porjekta bavila donošenjem Zakona o zašiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. U to vrijeme u Brčko distriktu BiH još uvijek nije bio donesen poseban zakon koji bi zaštitio žrtve nasilja […]