16 dana aktivizma – nasilje u sjeni pandemije

Kampanja 16 dana aktivizma se koristi kao platforma i kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja godišnja je međunarodna kampanja koja započinje 25. 11. na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama, i traje do 10.11. do Međunarodnog dana ljudskih prava. Pokrenule su je […]

16 dana aktivizma 2019

Kampanja 16 dana aktivizma se koristi kao organizaciona strategija širom svijeta od strane pojedinaca i grupa, kao poziv na eliminaciju svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je međunarodna kampanja koja se održava od 25. novembra (Međunarodni dan protiv nasilja nad ženama i djevojkama) do 10. decembra (Međunarodni […]

2018 – 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama

Aktivnost 1 (25.11.2018) Vijećnica u Brčko distriku BiH danas obasjana narandžastim svjetlima u znak podrške Međunarodnom danu borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama (25.11.). Ova aktivnost je sprovedena u svim većim gradovima svijeta danas. Aktivnost 2. (26.11.2018) Međunarodnu kampanju 16 dana aktivizma uspješno započeli akcijom podjele bijelih trakica i anketiranja građana. Podršku za ovogodišnje […]