I DALJE DISKRIMINIRAJUĆI POLOŽAJ ŽENA U BiH: „Planiraš li rađati“ – najčešće pitanje na konkursu za posao

U nekim sredinama ženama se dodjeljuju funkcije koje su degradirajuće u odnosnu na jednako sposobnog muškarca, jer po starom vjerovanju žene nisu sposobne išta da vode Piše: Ena KURŠUMLIJA Na proteklim parlamentarnim izborima u oktobru 2018. godine žene su se masovnije kandidovale za mjesta u skupštinama i parlamentima. Iako je tek jedna (Diana Zelenika) bila […]

Zakon za svaku ženu, bez nasilja!

Projekat „Zakon za svaku ženu, bez nasilja!“ finansirala je Ambasada Kraljevine Norveške u BiH. Cilj projekta je bio stvoriti preduslove za efikasniju institucionalnu i stvarnu zaštitu žrtava nasilja kroz primjenu međunarodnih i domaćih rodnozasnovanih standarda. Projektom smo planirali uticati na uspostavljanju efikasnog zakonodavnog okvira i jačanju profesionalih kapaciteta profesionalaca u institucijama vlasti koje djeluju na […]

Nasilje i ljubav ne idu zajedno!

Projektu „Nasilje i ljubav ne idu zajedno!“ je prethodio projekat „Zakon za svaku ženu, bez nasilja!“, što znači da su se oba porjekta bavila donošenjem Zakona o zašiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. U to vrijeme u Brčko distriktu BiH još uvijek nije bio donesen poseban zakon koji bi zaštitio žrtve nasilja […]