Koliko smo svjesni radnih prava žena i muškaraca ?

Međunarodni praznik rada, obilježava se kao spomen na veliki radnički štrajk (bunt) održan u Chicagu dana 1. maja 1886. godine, kada je u sukobima s policijom poginulo više radnika, a osmoro radnika je osuđeno na smrt. Prvog maja u BiH se tradicionalno, ovim povodom prave fešte, druženja, okupljanja uz bogate trpeze. Iako je BiH jedna od zemalja sa visokom stopom nezaposlenih, to ni u doba pandemije koja je trenutno zahvatila naše društvo, ne smeta da se ovaj praznik obilježi i proslavi u granicama koje su postavile vlasti. I sve dok se ima povoda za slavlje, rekli bismo, neka nas nasmijanih. A do kada ćemo gurati probleme pod tepih?

Mi i u 2020. godini govorimo o pravima radnika, posebno se osvrćući na žene radnice. Nezahvalan položaj je tema koju moramo svakog dana vrišteći govoriti na svim mjestima. Svakodnevno ponavljati da su i žene dio tržišta rada, te za iste poslove kao muškarci, trebaju da budu jednako plaćene. To je tek jedan od segmenata, ali onaj najčešći koga srećemo. Statistike idu na štetu žena, što znači da višedecenijska borba za promjenu socijalnog položaja i napredovanje žena u svim segmentima ne smije jenjavati, jer je na krivulji mnogo lakše kliznuti ka dolje, nego se uspeti.

Baza na kojoj počinje položaj žena na tržištu rada je obrazovanje. Naime, prema statističkim podacima, u osnovnu školu kreće gotovo isti broj djevojčica i dječaka. U srednjim školama se taj omjer neznatno mijenja u korist muške populacije, dok studije više upisuju žene. Od 2013. godine do 2015. godine, BiH bilježi rast broja radnosposobnih žena sa završenom visokom školskom spremom i svake godine taj postotak je uvećan za jedan.

Portal za traženje posla posao.ba nedavno je objavio statističke podatke koji će nam na relavantan način objasniti zašto se matematički ne uklapa stopa obrazovanih i zaposlenih žena. Žene tradicionalno biraju zanimanja koja su manje plaćena, više su “ženski” poslovi, kao što su starateljice, njegovateljice, sekretarice, asistentice, rad s klijentima, nastavnice, socijalne radnice, recepcionerke, medicinske sestre i tako dalje. Nadalje, žene izbjegavaju menadžerske pozicije koje su daleko najplaćenije pozicije. Ali i u ovom slučaju, najplaćenije žene menadžerice su plaćene samo 78% plate najplaćenijeg menadžera.

Patrijarhat u kome se još uvijek guši bh društvo, još jedan je od razloga za loš položaj žena u politici rada. Shvatanje da reprodukciju, koja joj je data prirodom, treba staviti na prvo mjesto. Pitanja prilikom intervjua, koja su više nego intimna, kao što su kada ćeš rađati, misliš li skoro osnovati porodicu i tako dalje, smanjuju šansu za dobijanje pozicije. Takođe, postala je svakodnevnica da poslodavci otpuštaju radnice u drugom stanju. Da, zamislite, govorimo o ovome u 2020. godini i sa svim mogućim načinima za zaštitu ljudskih prava.

Mobing je vrisnuo onda kada se prva žena ohrabrila reći šta se dešava. Žene su češće izložene mobingu, od srednjoškolki, studentica, pa kasnije i na radnoj poziciji. Češće se za napredovanje, veću platu, promaknuće ženama nude nemoralne ponude, nego što je to slučaj sa muškarcima. Žene se smatraju slabijim i manje ratobornim bićima, što omogućava slobodnije ponižavajuće ponude.

Mogli bismo još hronološki nabrajati faktore koji doprinose lošijem položaju žena na tržištu rada, a u praksi je nažalost situacija još lošija, a to vidimo i na svjetskoj sceni. Pa recimo da najveće svjetske firme imaju samo 6 šefica od ukupno 100 firmi, pričamo o velikim i istaknutim firmama. 8% firmi koje se bave tehnologijom ima ženu za predsjednicu. Wikipedija ima samo 9% saradnika koje su žene. Žene se nalaze na tek 10 % političkih i finansijskih pozicija u svijetu na kojima se odlučuje o najvažnijim svjetskim pitanjima. Unutar osam najvećih svjetskih religija, žene drže samo 15 % rukovodstvenih mjesta.

Siđemo li sa svjetske scene na BiH scenu, udarit ćemo sebi šamar realnosti koja je lošija od očekivane. Razlika u platama u glavnom gradu BiH iznosi čak 25 %, a u drugim dijelovima BiH žene zarađuju manje za 17,6 %. Prosječna plata programera iznosi 1713,18 KM, dok je prosječna plata žene na istoj poziciji 1344,20 KM. Marketing menadžer zarađuje mjesečno 1518,00 KM, dok marketing menadžerica za isti posao dobija 1250,57 KM. Prodavač će mjesečnu platu dobiti u iznosu od 807,54 KM, a prodavačica 670,29 KM. Zabrinjavajuća je činjenica da čak 15 % svih zaposlenih žena radi za najnižu platu.

I dok se bavimo statistikom, otići ćemo kratko do Skupštine Brčko distrikta gdje od 31 zastupnika imamo samo dvije žene. Od 15 članova Vlade, samo su tri šefice odjela. Zastupljenost žena je evidentna u javnim preduzećima, upravnim odborima, nadzornim odborima i ostalo… Iako na listama uredno imamo žene pod brojevima koje im je dodijelio, zamislite, zakon, nakon izbora se dobijeni glasovi žena nekim čudnim čudom prebace na muškarce. Valjda je uvriježeno da su svi visokorangirani poslovi rezervisani za muškarce.

I daleko smo mi od ravnopravnosti, a još dalje od poštivanja prava radnica. Dok uposlenice u supermarketima rade nedjeljom, te dobijaju proširene vene, te razne bolesti stopala jer im je zabranjeno čak i pri radu na kasi da sjede, ne može se samo pričati o pravima radnika, nego i o pravima svake radnice pojedinačno. Dok šutnjom bijemo bitke u sebi, sistem uzima svoj danak.

Sljedeći 1. maj je u 2021. godini. Sljedeći izbori su u oktobru 2020. godine. Želimo li nešto promijeniti, želimo li vratiti dostojanstvo, Gender Brčko će govoriti glasno, a Vi nam recite sve što je potrebno da prenesemo onima o kojima će odlučivati naša olovka.

Imate pravo na ugovor o radu na neodređeno. Imate pravo na bolovanje, na porodiljsko odsustvo. Imate pravo da ne radite duže od 8 sati dnevno, ako niste plaćeni za to. Imate pravo da budete prijavljene na onoliki iznos plate za koji zaista i radite. Imate pravo da kažete poslodavcu kad je dosta. Da ne dozvolite da vas vrijeđa, tlači i ponižava. Imate pravo da budete cijenjene kao radnice. Imate pravo da prijavite mobing. Imate pravo na jednaka prava kao i vaše kolege muškarci. Imate pravo da budete ŽENA.

Do sljedećeg Prvog maja!

Živjele!